عرفان عبدی

استاد عرفان عبدی

رتبه برتر تدریس برتر

رتبه برتر تدریس برتر رتبه برتر تدریس برتر رتبه برتر تدریس برتر رتبه برتر تدریس برتر

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی گسسته آمار و مدلسازی دبیرستان معادلات دیفرانسیل هندسه تحلیلی و جبر خطی جبر و احتمال ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

قدس - تهران تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان