عرفان نریمانی

استاد عرفان نریمانی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه مازندران
  • افتخار تحصیلی: دومین دانشجو از لحاظ معدل و اولین فارغ التحصیل دفاع کرده ورودی 90
  • تدریس در اموزشگاه کنکور و تقویتی فلق شیراز به مدت 2 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید