استاد دکتر حسن شریفی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا فیزیک از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • چند دوره به عنوان مدرس نمونه در مدارس سما
  • دریافت جایزه از نهاد ریاست جمهوری بابت تحقیقات نانو
  • دارای چندین مقاله ای اس ای