استاد زهرا تمیزکار

  • کارشناسی ارشد زبان شناسی از دانشگاه پیام نور قزوین
  • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
  • تدریس در دبیرستان نمونه دولتی فاطمیه به مدت 18 سال