استاد زهرا تمیزکار

  • کارشناسی ارشد زبان شناسی از دانشگاه پیام نور قزوین
  • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
  • تدریس در دبیرستان نمونه دولتی فاطمیه به مدت 18 سال

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه های:

  • 18 سال تدریس در دبیرستان نمونه دولتی فاطمیه

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 1369 تا 1373
  • کارشناسی ارشد زبان شناسی از دانشگاه پیام نور قزوین 1393 تا 1395