استاد سعید عابدینی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

عضو هیات علمی دانشگاه<br /> سابقه تدریس بالا در زمینه ریاضی<br /> تضمین قبولی برای کلاس های تقویتی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه سمنان