استاد مظاهر انگامه

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مظاهر انگامه<br /> متولد 1366<br /> ساکن ساری<br /> متاهل<br /> <br /> به ترجمه شفاهی و همزمان علاقه مند هستم<br /> <br /> تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی بدون کتاب و به شیوه ایی نوین.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، استاد دانشگاه، مدرس کانون زبان ایران، مترجم همراه و شفاهی اتاق بازرگانی استان مازندران.