استاد زهره عمادی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

علاقه به تدریس دارم<br /> وتدریس را در منزل خودم انجام می دهم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه سمنان