استاد الیاس پورایران

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناس ارشد ریاضی هستم که دوره کارشناسی را در دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد را در دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان که از دانشگاه های معتبر کشور هستند گذرانده ام.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • ارایه نمونه سوال و حل نمونه سوال و پشتیبانی دانش پژوه در صورت نیاز.
  • تدریس در دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد به عنوان کمک استاد.