الیاس طاهری نامقی

استاد الیاس طاهری نامقی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از موسسه آموزش عالی خیام مشهد
  • تدریس در دانشگاه خیام به مدت 3 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید