الیار قدرتی

استاد الیار قدرتی

تدریس خصوصی دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله و سازه توسط فارغ التحصیل مهندسی زلزله از دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مهندسی پی مکانیک خاک زمین شناسی پروژه سازه های فولادی سازه های فولادی 1 و 2 سازه های بتن آرمه 1 و 2 تحلیل سازه 1 و 2 مقاومت مصالح دینامیک استاتیک

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان