استاد السا رضوی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

رتبه 35 کنکور ارشد.... رتبه اول دانشگاه با کسب معدل 18/96


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری از دانشگاه شیراز