الناز مسلمی

استاد الناز مسلمی

تدریس زیست کنکور سراری100% تضمینی تدریس زیست تقویتی نکته و تست جمع بندی توسط دانشجوی داروسازی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی کنکور سراسری زیست شناسی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی داروسازی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان