استاد الناز خجسته

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

ترجمه مقالات علمی وکتاب


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • دبیر انجمن علمی اقتصاد /دانشجوی نمونه شهید بهشتی/