آ ر

استاد آ ر

تدریس خصوصی دروس دانشگاهی زیر گروه علوم پزشکی پایه پزشکی دوره لیسانس و فوق لیسانس و آمادگی کنکور ارشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی و بیوشیمی مواد غذایی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم تغذیه از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

نظرات شاگردان