استاد الهام فرجی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه یزد

افتخارات تحصیلی

  • سه سال تدریس خصوصی در دفترکار شخصی