استاد الهه اسدی

 • کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • افتخار تحصیلی: نفر اول دانشگاه در گروه ژنتیک
 • تدریس در مدرسان ممتاز به مدت 3 سال
در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

 • 3 سال تدریس در مدرسان ممتاز
 • 2 سال تدریس در گروه علمی پژوهشی امید
 • 1 سال تدریس در رتبه سازان
 • 1 سال تدریس در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی یزد 1391 تا 1394

افتخارات تحصیلی

 • نفر اول دانشگاه در گروه ژنتیک
 • ایراد سخنرانی در کنگره بهداشت باروری و ناباروری در دانشگاه شهید بهشتی
 • ارایه پوستر در کنگره های بین المللی رویان
 • ارایه پوستر در کنگره بین المللی بیماریهای درون ریز در دانشگاه شهید بهشتی
 • نویسنده مقالات مروری و علمی در مباحث بیماریهای ژنتیکی
 • از مترجمین اصلی کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش در گروه تالیفی دکتر خلیلی
 • مدرس کارگاههای آموزشی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد