استاد الهه اکبری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اخذ مدرک کارشناسی در رشته شیمی محض از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی فیزیک از دانشگاه شهید باهنر با معدل بالای 18


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه یزد