حسین احیا

استاد حسین احیا

تدریس خصوصی دروس تخصصی رشته مهندسی برق درکلیه مقاطع

ریاضی عمومی 1 و ریاضی عمومی 2 ریاضی کاربردی مدارهای الکتریکی 1و 2 ماشین های الکتریکی 1، 2 و 3 بررسی سیستم های قدرت 1 و 2 ریاضی مهندسی زبان تخصصی مشاوره در زمینه پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی مهندسی ریاضی عمومی 1 ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان