مهدی احتشامی

استاد مهدی احتشامی

تدریس خصوصی و گروهی بیوشیمی-زیست و دروس مرتبط توسط رتبه برتر دکترای تخصصی تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی و بیوشیمی مواد غذایی زیست شناسی کنکور سراسری بیوشیمی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا علوم تغذیه از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان