احسان حسنی

استاد احسان حسنی

تدریس خصوصی ریاضی عمومی برا دانشجویان انسانی که مشکل پاس کردن این درس را دارند. ریاضی کلیه پایه های دبیرستان و آمادگی برای امتحان نهایی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 1 حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نظرات شاگردان