احسان کشاورزی

استاد احسان کشاورزی

تدریس خصوصی و گروهی فیزیک دبیرستان دبیر رسمی آموزش و پرورش سابقه تدریس 10 سال دبیرستانهای شیراز و تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شیراز

نظرات شاگردان