احسان دوانی

استاد احسان دوانی

تدریس دروس ترمودینامیک یک و ترمودینامیک 2 و همچنین انتقال حرارت به صورت بنیادی و کاربردی توسط کارشناس ارشد دانشگاه شیراز

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ترمودینامیک استاتیک مکانیک سیالات انتقال حرارت ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک فیزیک عمومی 1 هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شیراز

نظرات شاگردان