استاد احسان بالانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

سلام<br /> در تدریس آدم باحوصله ای هستم و سعی می کنم وجدان کاری ام را همیشه همراه داشته باشم!


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • مدرس مکالمه زبان عربی کانون زبان ایران (از 1395)
  • دانشجوی زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران (1393)
  • رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب (1393)
  • دارای مدرک مکالمه زبان عربی از کانون زبان ایران (1391)