احسان گودرزی
VIP

استاد احسان گودرزی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه تربیت مدرس
  • افتخار تدریس: همکاری با موسسه آلا در زمینه ضبط ویدیو های آموزشی درس شیمی
  • تدریس در دبیرستان علامه طباطبایی واحد شریعتی به مدت 6 سال