استاد سمیه افتخارنوری

 • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 • افتخار تدریس: قبولی دانش آموزان در آزمون تیزهوشان و مدارس خاص
 • افتخار تحصیلی: رتبه 300 کنکور سراسری
در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

 • 1 سال تدریس در دبیرستان وزارت خارجه
 • 1 سال تدریس در دبیرستان فاطمه زهرا
 • 2 سال تدریس در دبیرستان نیایش
 • 2 سال تدریس در دانشگاه آزاد

افتخارات تدریس

 • قبولی دانش آموزان در آزمون تیزهوشان و مدارس خاص

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی فیزیک از دانشگاه تهران 1377 تا 1381
 • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) 1383 تا 1385

افتخارات تحصیلی

 • رتبه 300 کنکور سراسری
 • دارای مقالات ISI