ابراهیم فتاحی

استاد ابراهیم فتاحی

تدریس شیمی دبیرستان

تدریس شیمی دبیرستان و پیش دانشگاهی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی پیش دانشگاهی شیمی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان