ابراهیم سلیمانی

استاد ابراهیم سلیمانی

تدریس خصوصی دروس مهندسی نفت و کنکوری مخصوصا رشته مهندسی نفت گرایش های مهندسی حفاری و مهندسی مخازن و مهندسی بهره برداری و راه یابی به دانشگاه های برتر ایران از جمله دانشگاه تهران و شریف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مقدمات مهندسی نفت زمین شناسی فیزیک کنکور سراسری کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت شیمی کنکور سراسری زمین شناسی کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان زبان انگلیسی کنکور سراسری زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اهواز - خوزستان شاهرود - سمنان تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی حفاری و بهره برداری نفت از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 7 کنکور سراسری مهندسی نفت رتبه 800 کنکور سراسری ریاضی ی فیزیک دارای بیش یک سال سابقه کار تخصصی در میدانهای مختلف نفتی و آزمایشگاهی

نظرات شاگردان