مینو ابراهیمی

استاد مینو ابراهیمی

تدریس تمامی دروس ابتدایی . راهنمایی متوسطه اول . دبیرستان متوسطه دوم . زبان انگلیسی . مشاوره و برنامه ریزی و پیگیری تحصیلی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی عمومی 2 جبر و احتمال هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه الزهرا

نظرات شاگردان