استاد ابراهیم احمدی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تدریس ریاضی در کلیه مقاطع تحصیلی را داشته ام.<br /> پیشرفت و علاقه به ریاضی را از من بخواهید.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی