استاد سید ابراهیم محسنی برندق

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اینجانب سید ابراهیم محسنی ساکن شهر خلخال علاقه مند به تدریس خصوصی به دانشجویان و دانش آموزان می باشم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تبریز