استاد افشین ارمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

بهترین دوست و مشاور -بهترین کیفیت تدریس در کمترین زمان


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کشاورزی از دانشگاه آزاد اسلامی