استاد اکبر ابن عزیز

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شیراز<br /> تدریس در آموزشگاه های شیراز و تهران <br /> انجام پروژه های عملی و راهنمایی به شما .


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی