عباس محمدی

استاد عباس محمدی

تدریس خصوصی دروس ریاضی و آمار و زبان دبستان و راهنمایی و دبیرستان توسط دانجوی ارشد دانشگاه تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

جبر و احتمال حسابان آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد آمار و کاربردها از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان