سعید دورودیان

استاد سعید دورودیان

آموزش مفهومی ریاضیات به روش حل مساله

دبیر با سابقه بیست سال تدریس رسمی در آموزش و پرورش

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی گسسته آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه تحلیلی و جبر خطی جبر و احتمال ریاضی عمومی 2 هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان حسابان

شهرهای تدریس

ری - تهران تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دبیر رسمی آموزش و پرورش بیست سال سابقه

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • آموزش ریاضیات به روش حل تمرین و آسان

نظرات شاگردان