استاد علیرضا مشرقی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

بنده از 18 سالگی به صورت مستمر در حرفه زبان مشغول به کار بودم از ترجمه تا تدریس <br /> در حال شرکت برای ارشد آموزش زبان انگلیسی و روش های بنده بر همن اساس میباشد


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه گرمسار

افتخارات تحصیلی

  • www.texttrans.org
  • 6 سال سابقه ترجمه حرفه ای و تدریس خصوصی زبان انگلیسی