داریوش سیفی

استاد داریوش سیفی

تدریس خصوصی زیست کنکور تضمینی توسط رتبه اول کارشناسی ارشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

میکروبیولوژی عمومی شیمی کنکور سراسری زیست شناسی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

ساری - مازندران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان