استاد محمدپارسا فراهانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا داروسازی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • کار با انتشارات مبتکران
  • مشاوره وبرنامه ریزی درسی حرفه ای رشته ریاضی وتجربی