فاطمه احمدی

استاد فاطمه احمدی

تدریس خصوصی و تضمینی آمار وکاربرد آن در مدیریت آمار و احتمال

تدریس خصوصی آمار و احتمالات کارشناسی و کارشناسی ارشد،آمار تحلیلی، امار استنباطی، آمار و کاربرد ان در مدیریت،آمار رشته مدیریت تمام گرایش ها، آمار رشته روان شناسی،آمار رشته علوم ارتباطات و سایر رشته ها

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی اقتصاد مهندسی معادلات دیفرانسیل تحقیق در عملیات آمار و احتمالات

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • مدرس آمار در موسسه ماهان
  • دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان