محمدرضا درانی نژاد

استاد محمدرضا درانی نژاد

تدریس فیزیک دبیرستان و دانشگاه توسط مدرس ضمن خدمت فرهنگیان و عضو هییت علمی چند موسسه معتبر دانشگاهی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک مدرن فیزیک الکتریسیته و مغناطیس فیزیک عمومی فیزیک حرارت فیزیک سوم دبیرستان فیزیک عمومی 1 فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک مکانیک فیزیک عمومی 2 فیزیک جدید 1 و 2 فیزیک پیش دانشگاهی

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه پیام نور

نظرات شاگردان