استاد دوست محمد سیدغراوی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

متولد سال 1369 در شهرستان مراوه تپه روستای دادلی غزنین


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

افتخارات تحصیلی

  • جزء 10 درصد دانشجویان ورودی مهندسی عمران در دوره گارشناسی
  • تحصیل در مدرسه نمونه دولتی شهرستان کلاله
  • شاگرد اول در تمامی مقطع دوره راهنمایی