مهندس شفیعی

استاد مهندس شفیعی

تدریس خصوص ریاضی و فیزیک دبیرستان و دروس مکانیک سیالات توسط فارغ التحصیل دانشگاه های برتر کشور (جلسه اول رایگان می باشد)

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حسابان حساب دیفرانسیل و انتگرال انتقال حرارت مکانیک سیالات فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ترمودینامیک استاتیک هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • فارغ التحصیل ممتاز

نظرات شاگردان