استاد نوید محمدی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 78 کنکور سراسری دانشگاه تهران
  • تالیف کتاب تعارض و مذاکره در حال چاپ- با همکاری دکتر عظیمی رییس مدیریت راهبردی دانشگاه زنجان
  • تالیف کتاب پژوهش عملیاتی 1-درحال چاپ-با همکاری دکتر علیپور عضو هییت علمی دانشگاه زنجان