نوید محمدی

استاد نوید محمدی

تدریس دروس ریاضی و پژوهش عملیاتی و مدیریت تولید و عملیات و اقتصاد خرد رشته مدیریت و دروس سطح راهنمایی و دبیرستان توسط رتبه 70 کنکور سراسری دانشگاه تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی تحقیق در عملیات

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 78 کنکور سراسری دانشگاه تهران
  • تالیف کتاب تعارض و مذاکره در حال چاپ- با همکاری دکتر عظیمی رییس مدیریت راهبردی دانشگاه زنجان
  • تالیف کتاب پژوهش عملیاتی 1-درحال چاپ-با همکاری دکتر علیپور عضو هییت علمی دانشگاه زنجان

نظرات شاگردان