استاد علی دهقان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا فیزیک از دانشگاه شیراز

افتخارات تحصیلی

  • همکاری با موسسه کنکور نصیر
  • تدریس در دانشگاههای شیراز و تبریز