استاد داود یاوری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اینجانب<br /> لیسانس بیولوژی و فوق لیسانس بیوتکنولوژی از دانشگاه تبریز هستم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • همکاری در تاًسیس و فعالیت در پژوهشکده بیوتکنولوژی رویان دانشگاه تبریز- سال 90-89
  • رتبه 25 المپیاد دانشجویی کشور در در سال تحصیلی 91-90
  • دانشجوی ممتاز دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 88-87