داود یاوری

استاد داود یاوری

تدریس دروس بیوشیمی، ژنتیک، سلولی و مولکولی بیوتکنولوژی و ....

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی زیست شناسی کنکور سراسری بیوشیمی

شهرهای تدریس

فردیس - البرز کرج - البرز

سوابق و افتخارات تدریس


اینجانب<br /> لیسانس بیولوژی و فوق لیسانس بیوتکنولوژی از دانشگاه تبریز هستم

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • همکاری در تاًسیس و فعالیت در پژوهشکده بیوتکنولوژی رویان دانشگاه تبریز- سال 90-89
  • رتبه 25 المپیاد دانشجویی کشور در در سال تحصیلی 91-90
  • دانشجوی ممتاز دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 88-87

نظرات شاگردان