داود داودی

استاد داود داودی

تدریس خصوصی عربی وعلوم انسانی

زبان عربی همه سطوح دبیرستان کنکور مکالمه تقویتی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

معارف اسلامی و دین و زندگی پیش دانشگاهی قرآن و تعلیمات دینی سوم دبیرستان عربی هفتم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دوستی مهر ورزی محبت وتدریس دو طرفی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا زبان و ادبیات عرب از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نظرات شاگردان