علی اکبر داودی دهاقانی

استاد علی اکبر داودی دهاقانی

تدریس خصوصی و گروهی دروس شیمی دبیرستان ، پیش دانشگاهی و کنکور توسط کارشناس ارشد شیمی تجزیه با بیش از یک دهه تجربه تدریس موفق

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی شیمی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه شهید چمران اهواز

نظرات شاگردان