استاد آرش داوری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فعال در رشته ی مهندسی عمران - چند بعدی و دوستدار ورزش - فعال در حوزه تجارت الکترونیک


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

افتخارات تحصیلی

  • تدریس خصوصی دروس مهندسی عمران از سال 2012 تا کنون
  • حل تمرین درس راهسازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 2014
  • برگزیده جشنواره محققین برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 2011
  • برگزیده جشنواره تیم های پژوهشی برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 2011
  • مقام سوم مسابقات کشوری انجمن بتن ایران در رشته جذب آب و مقاومت الکتریکی بتن سال2011
  • مقام پنجم مسابقات کشوری انجمن بتن ایران در رشته جذب آب و مقاومت الکتریکی بتن سال2010
  • دانش آموز رتبه 2 دبیرستان مفید 1 سال 2007
  • رتبه 1 آزمون علمی کانون المپیاد ایران از میان بیش از 50.000 نفر سال 2004
  • رتبه 1 آزمون علمی کانون المپیاد ایران از میان بیش از 50.000 نفر سال 2003