استاد محمدجواد سمیع پور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

پس از بررسی روشهای مختلف تدریس و یافتن علت افت تحصیلی دانش آموزان ، با اصلاح روشهای قبلی شاهد افزایش ضریب یادگیری آنان بوده ام.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • بالابردن ضریب و سرعت یادگیری دانش آموزان از طریق نوآوری در روش تدریس و اصلاح روشهای غلط سیستم آموزشی.