استاد علی داستانگو

  • دکترا مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران
  • افتخار تحصیلی: رتبه 163 کنکور سراسری،
  • تدریس در مرات به مدت 1 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید