دانیال زارعی

استاد دانیال زارعی

تمامی دروس ریاضیات دبیرستان - دروس مدارهای الکتریکی 1و2 و دروس الکترونیک 1و2

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مبانی ریاضی مدارهای الکترونیکی کنترل صنعتی جبر خطی جبرخطی عددی الکترونیک صنعتی سیستم های دیجیتال 1 و 2 الکترونیک سیستم های کنترل خطی سیگنال ها و سیستم ها الکترومغناطیس مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای منطقی آمار و احتمالات ریاضی مهندسی معادلات دیفرانسیل ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه غیرانتفاعی

نظرات شاگردان